ŞİRKETLER İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Home / Blog / ŞİRKETLER İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Sürdürülebilirlik, günümüz şirketlerinin ve yatırımcılarının gündemlerinin başında yer alan konulardan biri. Bu dönemde şirketlerin sadece hizmetleri veya satışları ile finansal başarı elde etmiş olmaları yetmiyor. Günümüz döneminin insanları, şirketlerin çevreye duyarlı olmalarını, insan yaşamana zarar vermeyecek işler yapmalarını bekliyor. 

Bugün maalesef karşı karşıya kaldığımız küresel ısınma, biyoçeşitliliğin kaybı, kaynakların hızla tüketilmesi veya kirletilmesi, büyük bir hızla artan nüfus ve bunun sonucunda ortaya çıkan çevresel problemler, insanlığı yeni bir düzen arayışına veya bu problemlerin artışını durduracak, problemlere çözüm olacak gelişmeler bulmaya zorluyor. Dolayısıyla şirketler de sadece kendi finanslarını kalkındırma dışında işin sosyal ve çevresel boyutunu da düşünmek zorunda kalıyorlar. Tüm bu nedenlerden dolayı da, şirketler sürdürülebilirlik ile ilgili stratejilerini uzun vadede hayata geçirebilmek için ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği bir bütün olarak düşünerek kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımlarını benimsiyor ve yine bu modellere göre klasik iş modelleri değiştirme eğilimine gidiyorlar.  

Kurumsal sürdürülebilirlik hakkında 

Kurumsal sürdürülebilirlik, şirketlerin uzun dönemde ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri kurumsal yönetim ilkeleriyle birleştirerek şirket faaliyetlerini yönetmeleridir. Şirketlerin sadece kâr elde etme amacıyla hareket ettiği günlerin bu zamanda geride kaldığını söyleyebiliriz. Kâr elde ederken aynı zamanda toplum ile çıkarlarının uyuşması ve toplumun tepkisini çekecek davranışlarda bulunmamaları şirketlerin sorumlulukları arasında yer almaya çoktan başladı bile. 

Sürdürülebilirliğin şirketlere sağladıkları 

 Uzun vadede azalan maliyet,  

 Artan kurumsal itibar, 

 Yükselen marka değeri, 

 Şirket ömrünün uzaması 

Şirketlerin markalaşma faaliyetlerinde çevresel sürdürülebilirliğe önem vermesi, firma müşterilerinin ve diğer tüketicilerin gözünde onlara artı bir puan verilmesini sağlayacaktır. 

Firmalar maliyetlerini hangi yöntemlerle azaltabilirler?

Firmalar, onlar için hayati öneme sahip olan verilerini saklamak için veri saklama merkezlerine ve bu merkezlerin bakım ve güvenlik masraflarına tonlarca para yatırmak zorunda kalıyorlar. Oysa sürdürülebilirlik, şirketlerin için aynı zamanda dijital dönüşüm de demektir. Bu kapsamda bulut depolama sistemlerini kullanmayı tercih eden ve edecek firmalar masraflarını büyük ölçüde azaltacaklardır. Sadece bununla kalmayıp bulut depolama sistemlerinin sağladığı diğer avantajlardan da yararlanarak örneğin, dijital doküman oluşturarak, ofis içerisindeki kağıt kullanımını da azaltıp sürdürülebilir bir çevreye katkı sağlamış olacaklar.

Sürdürülebilirlik firmalar için neden önemlidir? 

Firmaların sürdürülebilirliklerini devam ettirebilmeleri için önemli ve hassas verilerini yedeklemeleri, saklamaları ve bu verilerinin güvenliklerini sağlamaları gerekir. Aksi halde yaşayacakları veri kaybı şirketler için ciddi sorunlar doğurur. Veri kaybı bir şirketi iflasa sürükleyebilecek kadar ciddi bir sorundur. Şirketleri en çok zora sokan durumsa kaybolan verilere tekrar ulaşmada geçen zaman. Birçok farklı şekilde ortaya çıkabilecek veri kayıplarına baştan önlem almak, şirketin verilerine ulaşmada sıkıntı yaşamaması sürdürülebilirliklerinin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. 

Sonuç olarak, sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda hepimiz aynı gemideyiz bu yüzden birey, toplum, kurum ve kuruluşlar olarak hepimizin elimizden geleni yapmak, çevreyi korumak zorundayız. Bunun bilincine belki de çok geç varıldı fakat çoktan bu bilinçle adım atmaya başlayanlar oldu. Henüz bu konuda bir adım atmadığınızı düşünüyorsanız, firmanızın sürdürülebilirliği için güvenli bir bulut depolama sistemi kullanmaya geçiş yapabilir, hem çevreye olan zararınızı azaltıp hem de firmanızın karşılaşma riski olan veri kayıplarını azaltabilirsiniz.

Create Your Safe Zone in 3 Minutes!

WITHOUT YOUR CREDIT CARD INFORMATON, Use 15 Days For Free!